Publikācijas datums:
GND-2018/68
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
17.10.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Gulbenes novada pašvaldības četru pagastu ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2018./2019.gada ziemas periodā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/68.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.10.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                    

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā “Gulbenes novada pašvaldības četru pagastu ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2018./2019.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/68, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 31.oktobrī ir nolēmusi:

  1. izbeigt bez rezultāta iepirkuma 1.daļu “Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2018./2019.gada ziemas periodā”;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2018./2019.gada ziemas periodā” ZS “Lejas Zosēni”, reģ. Nr. 54101032671, ar piedāvāto cenu (EUR bez PVN) par vienu reizi ceļa/ielas visā platumā attīrīšanu no sniega 1km (viena kilometra) garumā – 14,00 EUR;
  3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2018./2019.gada ziemas periodā” SIA “ARKA”, reģ. Nr. 44603001708, ar piedāvāto cenu (EUR bez PVN) par vienu reizi ceļa/ielas visā platumā attīrīšanu no sniega 1km (viena kilometra) garumā – 14,50 EUR;
  4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā “Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2018./2019.gada ziemas periodā” SIA “Dravenieki 12”, reģ. Nr. 44103074822, ar piedāvāto cenu (EUR bez PVN) par vienu reizi ceļa/ielas visā platumā attīrīšanu no sniega 1km (viena kilometra) garumā – 17,00 EUR.