Publikācijas datums:
GND-2018/49
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
Valsts akciju sabiedrību "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
31934,70 EUR bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
09.08.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/49.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.08.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi”, identifikācijas Nr. GND-2018/49, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 4.septembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju Valsts akciju sabiedrību "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, ar līgumcenu 31934,70 EUR bez PVN.