Publikācijas datums:
GND-2018/61
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “AMBERGOLD”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
44488,88 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
19.09.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pils parka daļas labiekārtošanas 1.kārta” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/61.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.10.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Pils parka daļas labiekārtošanas 1.kārta”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/61, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 4.oktobrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “AMBERGOLD”, reģ. Nr. 44103058866, ar līgumcenu 44488,88 EUR.