Publikācijas datums:
GND-2018/38
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
16.07.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Centralizētās apkures sistēmas un katlu mājas izbūve Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/38.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.07.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Centralizētās apkures sistēmas un katlu mājas izbūve Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā”, identifikācijas Nr. GND-2018/38, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 27.jūlijā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “SANART”, reģistrācijas Nr. 44103043748, ar līgumcenu bez PVN 134871,19 EUR.

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                    

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, pamatojoties uz 30.07.2018. SIA “SANART” vēstuli, atkārtoti izvērtējot iepirkumā „Centralizētās apkures sistēmas un katlu mājas izbūve Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā”, identifikācijas Nr. GND-2018/38, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 1.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, Hipokrāta iela 2D, Rīga, LV-1079, ar līgumcenu bez PVN 160335,01 EUR