Publikācijas datums:
GND-2018/22
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “BD & C”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 80982,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
06.04.2018.

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Rankas arodskolas telpu atjaunošanai Rankas pamatskolas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/22.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.04.2018. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                     

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Rankas arodskolas telpu atjaunošanai Rankas pamatskolas vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2018/22, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 3.maijā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “BD & C”, reģ. Nr. 40103329844, ar līgumcenu bez PVN 80982,00 EUR.