Publikācijas datums:
GND-2018/77
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Silmalas”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
13.11.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta iestāžu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/77.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.11.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā “Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta iestāžu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/77, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 27.novembrī ir nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada, Daukstu pagasta Staru katlu mājai" SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 32280,00 EUR;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada, Daukstu pagasta Staru pirtij” SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 2240,00 EUR;
  3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada, Daukstu pagasta Daukstu FVP un Daukstu bibliotēkai” SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 600,00 EUR;
  4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada, Daukstu pagasta Krapas sociālo pakalpojumu punktam” SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 450,00 EUR.