Publikācijas datums:
GND-2018/48
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
07.08.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Pils parka daļas labiekārtošanas 1.kārta", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/48.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.08.2018. pulksten 10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                     

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Pils parka daļas labiekārtošanas 1.kārta", iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2018/48, iesniegto piedāvājumu, 2018.gada 29.augustā ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.