Publikācijas datums:
GND-2018/74
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
30942,50 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
05.11.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/74.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/74, 2018.gada 22.novembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 40003356530, ar līgumcenu 30942,50 EUR.