Publikācijas datums:
GND-2018/56
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
05.09.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2,
Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus
iepirkumā "Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta pārvaldes un Līgo
pagasta pārvaldes vajadzībām ", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/56.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2018. pulksten 10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta pārvaldes un Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/56.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2018.gada 17.septembrī nolēmusi izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.