Publikācijas datums:
GND-2018/53
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
15.08.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/53.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.08.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā “Pasažieru neregulāro pārvadājumu nodrošināšana Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/53, 2018.gada 7.septembrī ir nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Pārvadājumu nodrošināšana ar 10 līdz 16* pasažieru sēdvietu autobusu”, IK “Ilmārs Čude”, reģ. Nr. 44102023091, , ar piedāvāto līgumcenu par nobraukuma 1km (vienu kilometru) – 0,45 EUR (nulle euro, četrdesmit pieci centi) bez PVN, un par gaidīšanas laika (dīkstāves) 1h (vienas stundas) cenu – 4,00 EUR (četri euro, nulle centi) bez PVN;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Pārvadājumu nodrošināšana ar 17 līdz 19* pasažieru sēdvietu autobusu”, SIA “Gulbenes autobuss”, reģ. Nr. 43203003672, ar piedāvāto līgumcenu par nobraukuma 1km (vienu kilometru) – 0,49 EUR (nulle euro, četrdesmit deviņi centi) bez PVN, un par gaidīšanas laika (dīkstāves) 1h (vienas stundas) cenu – 4,84 EUR (četri euro, astoņdesmit četri centi) bez PVN;
  3. atzīt iepirkuma 3.daļā “Pārvadājumu nodrošināšana ar 20 līdz 34* pasažieru sēdvietu autobusu”, par galveno izpildītāju IK “JJ Kronīši”, reģ. Nr. 42402017039, ar piedāvāto līgumcenu par nobraukuma 1km (vienu kilometru) – 0,75 EUR (nulle euro, septiņdesmit pieci centi) bez PVN, un par gaidīšanas laika (dīkstāves) 1h (vienas stundas) cenu – 3,00 EUR (trīs euro, nulle centi) bez PVN, un atzīt par 1.rezerves izpildītāju SIA “Gulbenes autobuss”, reģ. Nr. 43203003672, ar piedāvāto līgumcenu par nobraukuma 1km (vienu kilometru) – 0,80 EUR (nulle euro, astoņdesmit centi) bez PVN, un par gaidīšanas laika (dīkstāves) 1h (vienas stundas) cenu – 4,84 EUR (četri euro, astoņdesmit četri centi) bez PVN.
  4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā “Pārvadājumu nodrošināšana ar 35 līdz 49* pasažieru sēdvietu autobusu”, SIA “Gulbenes autobuss”, reģ. Nr. 43203003672, ar piedāvāto līgumcenu par nobraukuma 1km (vienu kilometru) – 0,82 EUR (nulle euro, astoņdesmit divi centi)) bez PVN, un par gaidīšanas laika (dīkstāves) 1h (vienas stundas) cenu – 4,84 EUR (četri euro, astoņdesmit četri centi) bez PVN;
  5. atzīt iepirkuma 5.daļā “Pārvadājumu nodrošināšana ar 50 un vairāk pasažieru sēdvietu autobusu”, par galveno izpildītāju IU “Leāra”, reģ. Nr. 44102019950, ar piedāvāto līgumcenu par nobraukuma 1km (vienu kilometru) – 0,80 EUR (nulle euro, astoņdesmit centi) bez PVN, un par gaidīšanas laika (dīkstāves) 1h (vienas stundas) cenu – 5,00 EUR (pieci euro, nulle centi) bez PVN, un atzīt par 1.rezerves izpildītāju SIA “Gulbenes autobuss”, reģ. Nr. 43203003672, ar piedāvāto līgumcenu par nobraukuma 1km (vienu kilometru) – 0,86 EUR (nulle euro, astoņdesmit seši centi) bez PVN, un par gaidīšanas laika (dīkstāves) 1h (vienas stundas) cenu – 4,84 EUR (četri euro, astoņdesmit četri centi) bez PVN.