Publikācijas datums:
GND-2018/66
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Silmalas"
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
6581,82 EUR bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
11.10.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Zāles pļāvēja – raidera piegāde Gulbenes labiekārtošanas iestādes vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/66.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.10.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Zāles pļāvēja – raidera piegāde Gulbenes labiekārtošanas iestādes vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/66, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 24.oktobrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Silmalas", reģistrācijas Nr. 43201016174, ar līgumcenu 6581,82 EUR bez PVN.