Publikācijas datums:
GND-2018/76
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
“Mūsa Motors Rīga”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
21485,95 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
13.11.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jauna pasažieru mikroautobusa iegāde Sveķu internātpamatskolas vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/76.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.11.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                    

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu iepirkumā “Jauna pasažieru mikroautobusa iegāde Sveķu internātpamatskolas vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2018/76, 2018.gada 27.novembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mūsa Motors Rīga”, reģ. Nr. 40003161493, ar līgumcenu 21485,95 EUR.