Publikācijas datums:
GND-2018/71
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Silmalas”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
31.10.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Gulbenes novada Līgo pagasta, Beļavas pagasta un Galgauskas pagasta iestāžu vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/71.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.11.2018. plkst.10.00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā “Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta, Beļavas pagasta un Galgauskas pagasta iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/71, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 14.novembrī ir nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta iestāžu vajadzībām” SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 4760,00 EUR;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta iestāžu vajadzībām” SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 4200,00 EUR;
  3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta iestāžu vajadzībām” SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu bez PVN 16683,00 EUR.