Publikācijas datums:
GND-2018/20
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
26.03.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Gulbenes dzelzceļa stacijas telpu atjaunošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/20.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.04.2018. plkst.10.00.

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Gulbenes dzelzceļa stacijas telpu atjaunošanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/20, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 16.aprīlī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.