Publikācijas datums:
GND-2018/36
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
KS "Kopdarbs"
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
15694,97 EUR bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
03.07.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Kartupeļu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/36.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.07.2018. plkst.10.00.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes "Biedrības nams" ēkā", identifikācijas Nr. GND-2018/41, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 1.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju KS "Kopdarbs", reģistrācijas Nr. 44603001430, ar līgumcenu 15694,97 EUR bez PVN.