Publikācijas datums:
GND-2018/69
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “ELEVET”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
12235,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
26.10.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā", identifikācijas Nr. GND-2018/69.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.11.2018. pulksten 10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                    

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/69, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 6.novembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “ELEVET”, reģ. Nr. 40103703622, ar līgumcenu 12235,00 EUR.