Iepirkumi, kuros publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro.

GND-2017/93/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vides nodrošināšanai Stāķos

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Jūrmalas Mežaparki”
Līgumsumma
bez PVN 24157,02 EUR
GND-2017/94/ELFLA
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/91
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada domes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “ML AUTO”
Līgumsumma
bez PVN 9648,00 EUR
GND-2017/86
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā

Piegādātājs / izpildītājs
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs'
Līgumsumma
32962,97 EUR bez PVN
GND-2017/84
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „DZIRNAVKALNS J”
GND-2017/83
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/82
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Nākotnes ielas pārbūves būvuzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Sistēmeksperts”
Līgumsumma
bez PVN 18600,00 EUR
GND-2017/80
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta iestāžu vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Silmalas”
GND-2017/79
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta iestāžu vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Silmalas”
GND-2017/77
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/78
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gājēju celiņa izbūve Litenē

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “RST Skrūvpāļi”
Līgumsumma
bez PVN 30596,09 EUR
GND-2017/76
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/73
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mācību kabinetu mēbeļu piegāde Gulbenes 2.vidusskolai

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “AJ Furniture”
Līgumsumma
bez PVN 6020,00 EUR
GND-2017/72/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “HB service”
Līgumsumma
bez PVN 118392,22 EUR
GND-2017/70
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūves par sociālās aprūpes centru būvuzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Firma L4”
Līgumsumma
bez PVN 37800,00 EUR
GND-2017/69/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/67
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Grants piegāde ar iestrādi Galgauskas pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Līgumsumma
bez PVN 4907,00 EUR
GND-2017/68
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Bērnu rotaļu laukuma un žoga izbūve Lejasciemā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “MK Dizains”
Līgumsumma
bez PVN 22334,44 EUR
GND-2017/66/ELFLA
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/63/ERAF
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Apkures katla nomaiņa Beļavas pagasta Ozolkalna kultūras un sporta centrā „Zīļuks”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “RUBATE”
Līgumsumma
bez PVN 18387,71 EUR
GND-2017/62
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi

Piegādātājs / izpildītājs
Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Līgumsumma
bez PVN 30113,70 EUR
GND-2017/61
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas jumta seguma atjaunošana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “CLEANHOUSE”
Līgumsumma
bez PVN 31842,14 EUR
GND-2017/57
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/54
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Grīdas remonts Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībā “Līgo pagasta bibliotēka”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Vidzemes Būvnieks”
Līgumsumma
bez PVN 4266,37 EUR
GND-2017/55
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Grants piegāde Tirzas pagasta, Stāmerienas pagasta un Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”
GND-2017/53
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Kalēju ielas pārbūves būvuzraudzība

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Sistēmeksperts”
Līgumsumma
bez PVN 3600,00 EUR
GND-2017/52/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/49
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta, Līgo pagasta un Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”
GND-2017/48
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Apkures sistēmas izbūve sociālajā dzīvojamā mājā “Blomīte”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Halle B”
Līgumsumma
bez PVN 39385,32 EUR
GND-2017/47
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/45
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ielu apgaismojuma izbūve Beļavas pagasta Ozolkalnā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “OMS”
Līgumsumma
bez PVN 46758,63 EUR
GND-2017/44
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Apgaismojuma izbūve Alejas ielā, Rankā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS”
Līgumsumma
15702.49 EUR bez PVN
GND-2017/42
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/39
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/37
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sarkanās pils ēkas jumta seguma nomaiņa

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Akvilons Z”
Līgumsumma
89820.46 EUR bez PVN
GND-2017/35
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/33
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2017.gadā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Labers”
Līgumsumma
bez PVN 7824,24 EUR
GND-2017/31
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/28
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Kancelejas preču iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Latvijas grāmata”
Līgumsumma
bez PVN – 1026,73 EUR
GND-2017/30
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
SIA „METRUM”
Līgumsumma
bez PVN 1375,00 EUR
GND-2017/27
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Gājēju celiņa un laukuma izbūve Jaunatnes parkā, Gulbenē

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “MI - 2”
Līgumsumma
bez PVN 31997,47 EUR
GND-2017/29
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/26
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/24
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Maināmo paklāju un grīdu sausās uzkopšanas darbarīku noma un to nomaiņas pakalpojumi

Piegādātājs / izpildītājs
AS „Berendsen Tekstila Serviss”
Līgumsumma
bez PVN 14568,00 EUR
GND-2017/25
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/20
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
GND-2017/23
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvuzraudzība Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Sistēmeksperts”
Līgumsumma
bez PVN 5490,00 EUR
GND-2017/22
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Purva ielas, Klēts ielas un Pils ielas pārbūvei

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Marten projekti”
Līgumsumma
bez PVN 13435,00 EUR
GND-2017/15/ERAF
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma un āra trenažieru piegāde un uzstādīšana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “MK Dizains”
Līgumsumma
bez PVN 22955,00 EUR
GND-2017/16/ELFLA
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Objekta “Rijas kalns – vieta latviešu darba tikuma godināšanai” izveide

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Ambergold”
Līgumsumma
bez PVN 26844,17 EUR
GND-2017/6/ELFLA
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Rankas pagasta pārvaldes dīķa tīrīšanas darbi

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Ambergold”
Līgumsumma
bez PVN 12352,26 EUR
GND-2017/18
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Druvienas muižas pils torņa atjaunošana

Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Wood constractions”
Līgumsumma
bez PVN 18932,04 EUR
GND-2017/17/ELFLA
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums