Publikācijas datums:
GND-2017/94/ELFLA
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Jūrmalas Mežaparki”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 24157,02 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
13.12.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vides nodrošināšanai Stāķos”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/94/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.12.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vides nodrošināšanai Stāķos”, identifikācijas Nr. GND-2017/94/ELFLA, 2017.gada 28.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Jūrmalas Mežaparki”, reģ. Nr. 40003483845, ar līgumcenu bez PVN 24157,02 EUR.