Publikācijas datums:
GND-2018/73
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
AS “SAF Tehnika”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
11092,20 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
08.11.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/73.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.11.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/73, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 23.novembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS “SAF Tehnika”, reģ. Nr. 40003474109, ar līgumcenu 11092,20 EUR.