Publikācijas datums:
GND-2018/81
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Marten projekti”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
21000,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
12.12.2018.

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde Brīvības ielas pārbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai un autoruzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/81.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.01.2019. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Būvprojekta izstrāde Brīvības ielas pārbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/81, iesniegtos piedāvājumus, 2019.gada 10.janvārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu 21000,00 EUR.