Publikācijas datums:
GND-2018/8/ELFLA
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “AMBERGOLD”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 54732,18 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
29.01.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ūdensnoteku atjaunošana Gulbenes novada Beļavas pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/8/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.02.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Ūdensnoteku atjaunošana Gulbenes novada Beļavas pagastā”, identifikācijas Nr. GND-2018/8/ELFLA, 2018.gada 15.februārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “AMBERGOLD”, reģ. Nr. 44103058866, ar līgumcenu bez PVN 54732,18 EUR.