Gulbenes novada pašvaldības spēkā esošās izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas

Gulbenes novada pašvaldības  spēkā esošās, izsniegtās derīgo izrakteņu atļaujas uz 02.03.2022.

Nr.p.k.

Atradnes nosaukums

Derīgā izrakteņa veids

Pagasts

Atļaujas adresāts/adrese

Atļaujas numurs

Atļauja derīga no

Atļauja derīga līdz

1

„Saliņas”

Smilts-grants un smilts

 Rankas pagasts

SIA „MPI Karjers”

Nr.2

2009.gada 9.novembria

2025.gada 1.janvārim

2

„Luķes”,

Smilts - grants un smilts

 Rankas pagasts

SIA "Rubate"

1/2020

2020.gada 4.marta

2044.gada 4.decembrim

3

„Kaškai”,

Smilts

Daukstu pagasts

SIA "ZDZ"

 2/2012

2012.gada 25.aprīļa

2022.gada 4.aprīlim

4

„Zvejnieki – Kupiņi”,

Smilts – grants, smilts

Lizuma pagasts

AS „Latvijas valsts meži”

3/2012

2012.gada 26.jūlija

Pagarināta GND lēm.17.02.22. līdz 2037.gada 16.februārim

5

"Sila Kalns”

Smilts

Jaungulbenes pagasts

AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons

1/2013

2013.gada 28.februāra

2038.gada 6.janvārim

6

„Plukši” iecirknis „Mazdukuļi”

Smilts-grants un smilts

Rankas pagasts

Akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons

2/2013

2013.gada 23.maija

2038.gada 20.martam

7

„Silenieki II laukums”

Smilts-grants un smilts

Rankas pagasts

AS „Latvijas valsts meži”

3/2013

2013.gada 28.novembra

2038.gada 22.maijam

8

„Sila Kalns”

Smilts

Jaungulbenes pagasts

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”

1/2014

2014.gada 27.februāra

2038.gada 6.janvārim

9

„Plukši”, iecirknis „Mazdukuļi”,

Smilts-grants un smilts

 Rankas  pagasts

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs

2/2014   

2014.gada 27.februāra

2038.gada 20.martam

10

„Plukši”

Smilts-grants un smilts

Rankas pagasts

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs

3/2014

2014.gada 27.februāra

2018.gada 17.janvārim

11

„Upeslīči”

Smilts

Litenes  pagasts

SIA „Rubate”

1/2015

2015.gada 4.jūnija

2040.gada 8.janvārim

12

„Ramuksti”

Smilts

Litenes  pagasts

AS „Latvijas valsts meži”

2/2015

2015.gada 27.augusta

2040.gada 15.martam

13

„Plukši”

Smilts- grants un smilts

Rankas  pagasts

SIA „Rubate”

1/2016

2016.gada 21.aprīļa

2040.gada 28.decembrim

14

„Rīti”

Smilts- grants un smilts

Jaungulbenes pagasts

SIA “Pilsbergs”

1/2017

2017.gada 29.maija

2042.gada 1.martam

15

„Plukši, 2018.gada iecirknis”

Smilts- grants un smilts

Rankas pagasts

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons

1/2018

2018.gada 9.aprīļa

2043.gada 1.martam

16

"Grantiņi 18"

Smilts-grants

Rankas pagasts

SIA Grantiņi"

1/2019

2019.gada 6.marta

2043.gada 4.novembrim

17

"Smilškalni

Smilts

Lejasciema pagasts

SIA "Rubate"

2/2019

2019.gada 25.jūlija

2044.gada 20.jūnijam

18

"Ranka"iecirknis "Luķes"

Smilts- grants un smilts

Rankas pagasts

SIA "Rubate"

1/2020

2020.gada 5.marta

2044.gada 4.decembrim

19

"Saliņas", iecirknis "Vientieši"

Smilts- grants un smilts

Rankas pagasts

SIA "8 CBR"

2/2020

2020.gada 24.jūilija

2045.gada 19.februārim

20

"Kalna Lācītes"

Smilts- grants un smilts

Rankas pagasts

SIA "Rubate"

3/2020

2020.gada 18.septembra

2028.gada 18.februārim

21

„Saliņkrogs II”

Smilts- grants un smilts

 Lizuma pagasts

AS „Latvijas valsts meži”

1/2021

2021.gada 3.februāra

2036.gada 22.februārim

22

„Saliņkrogs ”

Smilts- grants un smilts

 Lizuma pagasts

AS „Latvijas valsts meži”

2/2021

2021.gada 16.novembra

2046.gada 20.jūlijam

23

„Augstie kalni”

Smilts

 Lizuma pagasts

AS „Latvijas valsts meži”

Nr2

2010.gada 16.augusts

Pagarināta GND lēm.24.02.22. līdz 2046.gada 1.februārim

Aktualizēts 02.03.2022.

Kārtību, kādā vietējās pašvaldības izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, nosaka 06.09.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.

Noteikumu 39.punkts nosaka, ka informācija par izsniegtajām licencēm vai atļaujām publicējama tīmekļa vietnē.