Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Druvienas muižas pils torņa atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/11/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.03.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_11.doc

druv-pielik.zip

druviena-buvproj.zip