Publikācijas datums:
GND-2017/11/ELFLA
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
15.02.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Druvienas muižas pils torņa atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/11/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.03.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_11.doc

druv-pielik.zip

druviena-buvproj.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Druvienas muižas pils torņa atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/11/ELFLA.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 1.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Warss+”, reģ. Nr. 44103055272, ar līgumcenu bez PVN 18966.78 EUR.

Lemums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Druvienas muižas pils torņa atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/11/ELFLA.

Pamatojoties uz 07.03.2017. SIA “Warss+” iesniegumu, Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 8.martā nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

Lemums_2016_11_1.pdf