Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Šķeldas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/6.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.03.2016. plkst.10.00.

Nolikums_skelda_Lizumam.doc

Pielikumi_skelda_Lizumam.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Šķeldas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/6.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 29.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „IMU”, reģ. Nr. 40003299295, ar līgumcenu EUR 48000,00 bez PVN.