Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Litenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/76.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.10.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_76.doc

iepirkuma76dokumenti.zip

 

Gājēju celiņa izbūve Litenē

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Gājēju celiņa izbūve Litenē”, identifikācijas Nr. GND-2017/76, 2017.gada 23.oktobrī ir nolēmusi par uzvarētāju atzīt SIA “RST Skrūvpāļi”, reģ. Nr. 40103164161, ar līgumcenu bez PVN 30596,09 EUR.

Lemums_2017_76.pdf

Ligums_SIA_RST_Skruvpali.pdf