Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Microsoft programmatūras licenču noma 3 gadiem Gulbenes novada izglītības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/18.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.03.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_18.doc