Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūves būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/9/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.03.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_9.doc

buvprojekts.zip