27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Sabiedriskā transporta koordinācijas komisijas sastāvs (prot. Nr. 10, 37.§):

Komisijas priekšsēdētājs: Zintis Skopāns, Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;

Komisijas locekļi:

Aigars Kaparšmits, SIA „Gulbenes autobuss” valdes loceklis;
Guna Pūcīte, Gulbenes novada domes deputāte;
Dace Kurša, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja;
Uģis Aigars, Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs.