27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Sabiedriskā transporta komisijas sastāvs (prot. Nr. 10, 37.§):

Izmaiņas 30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.19, 18.§

Izmaiņas 27.05.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.6, 104.p.

Izmaiņas 26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 50.p.

Sabiedriskā transporta komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Ivars Kupčs – Gulbenes novada domes deputāts;
 • Komisijas locekļi:
  • Guna Pūcīte – Gulbenes novada domes deputāte;
  • Uģis Aigars – Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs;
  • Juris Osis – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas loģistikas vecākais speciālists;
  • Aivars Circens – Gulbenes novada domes deputāts;
  • Gundars Kristapsons – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GULBENES AUTOBUSS" valdes loceklis
 • Sekretāre:
  • Ineta Otvare - Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas zemes lietu speciāliste.