APSTIPRINĀTA

27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr. 10, 37.§)

GROZĪJUMI

30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.19, 18.§

 27.05.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.6, 104.p.

26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 50.p.

Sabiedriskā transporta komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Ivars Kupčs – Gulbenes novada domes deputāts;
 • Komisijas locekļi:
  • Guna Pūcīte – Gulbenes novada domes deputāte;
  • Uģis Aigars – Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs;
  • Juris Osis – Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas loģistikas vecākais speciālists;
  • Aivars Circens – Gulbenes novada domes deputāts;
  • Gundars Kristapsons – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GULBENES AUTOBUSS" valdes loceklis
 • Sekretāre:
  • Ineta Otvare - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Īpašumu pārraudzības nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste.
Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols
30.01.2024. plkst.9.00 attālināti, videokonferences režīmā
12.02.2024. plkst.9.00 attālināti, videokonferences režīmā
21.02.2024.plkst.9.00 attālināti, videokonferences režīmā