29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdes lēmums par Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisiju, protokols Nr.9, 51.§.

APSTIPRINĀT Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas sastāvu:

Mētra Buliņa - Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas vecākā iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste;
Sandis Sīmanis - Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas jurists;
Ligita Slaidiņa - Gulbenes pašvaldības Sociālā dienesta speciāliste dzīvokļu jautājumos;
Aija Cimdiņa - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Gulbenes nodaļas vadītāja;
Ingrīda Bērziņa - SIA „Gulbenes nami” grāmatvede.