APSTIPRINĀTA

29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.9, 51.§.

GROZĪJUMI

29.11.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.24, 43.§.

28.03.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.4, 48.§

27.06.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.9, 42.§.

30.09.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.16, 51.§.

26.03.2020. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.7, 4.§.

28.05.2020. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.12, 115.§.

29.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.11, 89.p.

28.04.2022. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 8; 68.p.

26.05.2022. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.10; 40.p.

27.10.2022. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.20; 59.p.

29.12.2022. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.27; 129.p.

Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisija

  • Priekšsēdētājs:
    • Eduards Garkuša - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Juridiskās un personālvadības nodaļas vecākais jurists;
  • Komisijas locekļi:
    • Ligita Slaidiņa - Gulbenes pašvaldības Sociālā dienesta speciāliste dzīvokļu jautājumos;
    • Ingrīda Bērziņa - SIA „Gulbenes Energo Serviss” grāmatvede;
    • Larisa Cīrule - Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Kancelejas nodaļas ar struktūrvienību “Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs” vecākā klientu apkalpošanas speciāliste.
Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols
17.01.2024. plkst.9.00 Ābeļu iela 2, Gulbene, 1.stāvā (Klientu apkalpošanas centra telpās)  
08.03.2024.plkst.8.30 Ābeļu iela 2, Gulbene, 1.stāvā (Klientu apkalpošanas centra telpās  
28.03.2024.plkst.9.00 Ābeļu iela 2, Gulbene, 1.stāvā (Klientu apkalpošanas centra telpās)  
25.04.2024.plkst.8.30 Ābeļu iela 2, Gulbene, 1.stāvā (Klientu apkalpošanas centra telpās)