APSTIPRINĀTA

29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.9, 51.§.

GROZĪJUMI

29.11.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.24, 43.§.

28.03.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.4, 48.§

27.06.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.9, 42.§.

30.09.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.16, 51.§.

26.03.2020. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.7, 4.§.

28.05.2020. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.12, 115.§.

29.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.11, 89.p.

Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisija

 • Priekšsēdētājs:
  • Eduards Garkuša - Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās un personālvadības nodaļas jurists;
 • Komisijas locekļi:
  • Ligita Slaidiņa - Gulbenes pašvaldības sociālā dienesta speciāliste dzīvokļu jautājumos;
  • Aija Cimdiņa - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Gulbenes nodaļas vadītāja;
  • Ingrīda Bērziņa - SIA „Gulbenes nami” grāmatvede;
  • Santa Atvare - Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas nodaļas ar struktūrvienību “Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs” vecākā klientu apkalpošanas speciāliste.