Apstiprināti 28.09.2017. Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr.13, 43.§)

Grozījumi 28.12.201728.12.2017. Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr.17, 42.§)

 

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciemā:

1.1.

Fiziskām personām

MWh

61,04

7,32*

68,36

1.2.

Juridiskām personām

MWh

61,04

12,82

73,86

2.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā:

2.1.

Fiziskām personām

MWh

56,62

6,79*

63,41

2.2.

Juridiskām personām

MWh

56,62

11,89

68,51

Piezīmes.
* Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta divpadsmito daļu.