APSTIPRINĀTS

28.09.2023. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.15; 73.p) 

SIA “Gulbenes Energo Serviss”, reģistrācijas numurs 54603000121, deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis: 

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemu administratīvajās teritorijās:

1.1.

Fiziskām personām

MWh

99,36

11,92*

111,28

1.2.

Juridiskām personām

MWh

99,36

20,87

120,23

Piezīmes:

* Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu.

Apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2023.gada 1.oktobrī.