Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes “Biedrības nams” ēkā” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/41.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.07.2018. plkst.10.00.

Nolikums

Apliecinājuma karte

Pielikums1

AVK_Tirzas_Biedribas_nams

 KM_Tirzas_Biedribas_nams

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                    

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes “Biedrības nams” ēkā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/41, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 1.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „KATLUMĀJA”, reģistrācijas Nr. 40003978707, ar līgumcenu bez PVN 42032,57 EUR

Lemums_2018_41