Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.09.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2017_60_ERAF.doc

Buvatlauja.pdf

buvprojekts.zip

pielikumi-nr60.zip