Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Četru apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzība jumtu segumu nomaiņai ēkām Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/33.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.05.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_33.doc

Projektesanas_uzdevums_Gravas_4.doc

Projektesanas_uzdevums_Litenes_biblioteka.doc

Projektesanas_uzdevums_Vienibas_1.doc

Projektesanas_uzdevums_Viranes_skola.doc

 

Pielikumi

doc02471920160502154104.pdf

Zemes_grāmata.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Četru apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzība jumtu segumu nomaiņai ēkām Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/33.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 11.maijā nolēmusi:

1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība ēkas Vienības ielā 1, Beļavā, jumta seguma nomaiņai” par uzvarētāju SIA „Vidzemes būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 1830,00 EUR;

2. atzīt iepirkuma 2.daļā “ Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība ēkas “Gravas-4”, Lejasciema pagastā, jumta seguma nomaiņai” par uzvarētāju SIA „Vidzemes būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 1594,00 EUR;

3. atzīt iepirkuma 3.daļā “ Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība Litenes pagasta bibliotēkas ēkas jumta seguma nomaiņai” par uzvarētāju SIA „Vidzemes būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 1350,00;

4. atzīt iepirkuma 4.daļā “ Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība ēkas “Virānes skola”, Tirzas pagastā, jumta seguma nomaiņai” par uzvarētāju SIA „Vidzemes būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 1570,00 EUR.

Lemums_2016_33.pdf

Ligums_VB_1.pdf

Ligums_VB_2.pdf

Ligums_VB_3.pdf

Ligums_VB_4.pdf