Publikācijas datums:
GND-2016/33
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Vidzemes būvnieks”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
27.04.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Četru apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzība jumtu segumu nomaiņai ēkām Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/33.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.05.2016. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Četru apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzība jumtu segumu nomaiņai ēkām Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/33.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 11.maijā nolēmusi:

  1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība ēkas Vienības ielā 1, Beļavā, jumta seguma nomaiņai” par uzvarētāju SIA „Vidzemes būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 1830,00 EUR;
  2. atzīt iepirkuma 2.daļā “ Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība ēkas “Gravas-4”, Lejasciema pagastā, jumta seguma nomaiņai” par uzvarētāju SIA „Vidzemes būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 1594,00 EUR;
  3. atzīt iepirkuma 3.daļā “ Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība Litenes pagasta bibliotēkas ēkas jumta seguma nomaiņai” par uzvarētāju SIA „Vidzemes būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 1350,00;
  4. atzīt iepirkuma 4.daļā “ Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība ēkas “Virānes skola”, Tirzas pagastā, jumta seguma nomaiņai” par uzvarētāju SIA „Vidzemes būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 1570,00 EUR.