Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada K.Valdemāra pamatskolai un K.Valdemāra pirmsskolas grupām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/61.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.12.2015. plkst.10.00.

Instrukcija_Beļava.doc

pielikums_4_finansu_piedavajums.xlsx

 

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401,
pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada K.Valdemāra
pamatskolai un K.Valdemāra pirmsskolas grupām”, iepirkuma identifikācijas Nr.
GND-2015/61.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 28.decembrī nolēmusi:

1. izbeigt iepirkumu 1.daļā “Piens un piena produkti”, jo nav saņemts neviena
pretendenta piedāvājums;

2. atzīt iepirkuma 2.daļā „Kartupeļi” par uzvarētāju SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr.
40003669241, ar līgumcenu bez PVN EUR 412,50;

3. atzīt iepirkuma 3.daļā „Cūkgaļa un tās subprodukti” par uzvarētāju SIA
„Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN EUR 2066,40;

4. atzīt iepirkuma 4.daļā „Gaļas produkti un desas” par uzvarētāju SIA
„Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN EUR 1081,78;

5. atzīt iepirkuma 5.daļā „Saldētas ogas, dārzeņi, zivis kā akvakultūras
produkti” par uzvarētāju SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez
PVN EUR 788,18;

6. atzīt iepirkuma 6.daļā „Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” par
uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN EUR
319,49;

7. atzīt iepirkuma 7.daļā „Segtās platībās audzētas dārzeņu kultūras” par
uzvarētāju SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN EUR 229,25;

8. atzīt iepirkuma 8.daļā „Maize un maizes izstrādājumi” par uzvarētāju SIA
„Balvu maizīte”, reģ. Nr. 42403031716, ar līgumcenu bez PVN EUR 1297,60;

9. atzīt iepirkuma 9.daļā „Svaigi augļi un ogas” par uzvarētāju SIA „LAKI
FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN EUR 973,50;

10. atzīt iepirkuma 10.daļā „Bakalejas izstrādājumi” par uzvarētāju SIA “Lietas MD”,
reģ.Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN EUR 2480,32.

Lemums_2015_61.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada K.Valdemāra pamatskolai un K.Valdemāra pirmsskolas grupām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/61.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 2016.gada 26.janvārī nolēmusi atzīt iepirkuma 6.daļā „Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA “Lietas MD”, reģ.Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN EUR 507,55.

Lemums_2015_61_1.pdf

Beļavas_pārtikas_līgums_2

Beļavas_pārtikas_līgums_3

Beļavas_pārtikas_līgums_4

Beļavas_pārtikas_līgums_5

Beļavas_pārtikas_līgums_7

Beļavas_pārtikas_līgums_8

Beļavas_pārtikas_līgums_9

Beļavas_pārtikas_līgums_10

Belavas_partikas_ligums_6.pdf