Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/57.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.01.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_stadionam.doc

stadions_iepirkums.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/57.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.