Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/4.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.02.2016. plkst.10.00.

Malka_Lejasciems_instrukcija.doc

Precizējums: Nepieciešamais malkas apjoms 1700 m3.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/4.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 4.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „SILMALAS”, reģ. Nr. 43201016174, ar līgumcenu EUR 32300,00 bez PVN.

Lemums_2016_4

Līgums_Silmalas