Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „ Ziedu, ziedu kompozīciju, telpaugu un dekoru iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/80.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_80.docx

2_1_pielikums_tehniskas_specifikacijas.xlsx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ziedu, ziedu kompozīciju, telpaugu un dekoru iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/80.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.