Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Zvaigžņu ielas, Robežu ielas un Dzelzceļa ielas stāvlaukuma rekonstrukcijai Gulbenē ", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/23/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.05.2014. plkst.10.00.

Tehniskais projekts pieejams Gulbenes novada mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”: http://www.gulbene.lv/index.php/iepirkumu-procedras/6892-gb

Buvuzraudziba_Zvaigznu_Robezu_Dzelzcela_ielai

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Zvaigžņu ielas, Robežu ielas un Dzelzceļa ielas stāvlaukuma rekonstrukcijai Gulbenē ", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/23/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi:

- 1.daļā „Gulbenes pilsētas Zvaigžņu ielas seguma rekonstrukcijas būvuzraudzība " atzīt par uzvarētāju SIA „Sistēmeksperts", reģ. Nr. 44103048105, ar līgumcenu bez PVN EUR 940,00;

- 2.daļā „Gulbenes pilsētas Robežu ielas seguma rekonstrukcijas būvuzraudzība " atzīt par uzvarētāju SIA „Sistēmeksperts", reģ. Nr. 44103048105, ar līgumcenu bez PVN EUR 1790,00;

- 3.daļā „Gulbenes pilsētas Dzelzceļa ielas stāvlaukuma seguma rekonstrukcijas būvuzraudzība" atzīt par uzvarētāju SIA „Sistēmeksperts", reģ. Nr. 44103048105, ar līgumcenu bez PVN EUR 1400,00.

Lēmums

Ligums_Sistemeksperts_1.dala.pdf

Ligums_Sistemeksperts_2.dala.pdf

Ligums_Sistemeksperts_3.dala.pdf