Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Aprīkojuma un mēbeļu piegāde sociālajam aprūpes centram „Siltais" Līgo pagastā ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/32.

Nolikums.doc

pielikums_1_tehniskas_specifikacijas.doc

pielikums_2_pieteikums_dalibai_konkursa.doc

pielikums_3_piegazu_saraksts.doc

pielikums_4_apaksuznemeja_forma.doc

pielikums_5_finansu_piedavajums.doc

pielikums_6_liguma_projekts.doc

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Aprīkojuma un mēbeļu piegāde sociālajam aprūpes centram „Siltais" Līgo pagastā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/32, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma.doc

Nolikums_GROZITS.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Aprīkojuma un mēbeļu piegāde sociālajam aprūpes centram „Siltais" Līgo pagastā ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/32.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi:

- 1.daļā „Virtuves aprīkojuma piegāde" atzīt par uzvarētāju SIA "PROLUX", reģ. Nr. 40003471371, ar līgumcenu bez PVN Ls 8324,50;

- 2.daļā „Veļas bloka aprīkojuma piegāde" atzīt par uzvarētāju SIA "PROLUX", reģ. Nr. 40003471371, ar līgumcenu bez PVN Ls 8160,00;

- 3.daļā „Mēbeļu piegāde" atzīt par uzvarētāju SIA "NV STILS", reģ. Nr. 40003586202, ar līgumcenu bez PVN Ls 15225,90;

- 4.daļā „Medicīnisko iekārtu piegāde" atzīt par uzvarētāju SIA "NMS ELPA", reģ. Nr. 40003348336, ar līgumcenu bez PVN Ls 3810,64.