Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011802, Krasta ielā 12, Līgo, Līgo pag., Gulbenes nov., LV-4421, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2013/2.

 
Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011802, Krasta ielā 12, Līgo, Līgo pag., Gulbenes nov., LV-4421, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2013/2. Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar AS „Virši - A", reģ. Nr. 40003242737, par kopējo summu Ls 11175,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lēmums