Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde Gulbenes novada domei ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/18.

Instrukcija

Tehniska_finansu_piedavajuma_forma.xls

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde Gulbenes novada domei ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/18.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „SELDING" ar līgumcenu bez PVN Ls 2786,04.

Lēmums