Paziņojums par iepirkumu

Lizuma pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000026013, "Akācijas", Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425 uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam "Pasažieru autobusa piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei".
Iepirkuma identifikācijas numurs GNLPP-2013/1.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026013, „Akācijas”, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., 22.04.2013. ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā "Pasažieru autobusa piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei".

Saņemto piedāvājumu skaits -1.

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA "Formula Serviss", reģistrācijas numurs: 50003245631, juridiskā adrese: Straumes iela 1, Tukums, LV-3104.

Piedāvātā līgumcena LVL 19 950,00 (bez PVN).