Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mēbeļu piegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/14.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mēbeļu piegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/14.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi:

- 1.daļā „Krēslu piegāde Rankas pagasta kultūras namam" atzīt par uzvarētāju SIA „NV STILS", reģ. Nr. 40003586202, ar līgumcenu bez PVN Ls 9046,20;

- 2.daļā „Mēbeļu piegāde Lizuma pagasta bibliotēkai" atzīt par uzvarētāju SIA „Ritmeks", reģ. Nr. 40103398973, ar līgumcenu bez PVN Ls 647,23;

- 3.daļā „Mēbeļu piegāde Tirzas pagasta bibliotēkai" atzīt par uzvarētāju SIA „LIGNARIUS", reģ. Nr. 44103072272, atzīt ar līgumcenu bez PVN Ls 1998,94.

Lēmums

 

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta lēmumu par ELFLA projekta iesnieguma noraidīšanu.

Lēmums