Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtas piegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/13.

Instrukcija

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtas piegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/13.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi:

- 1.daļā „Mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtu piegāde Jaungulbenes tautas namam" atzīt par uzvarētāju SIA „DIOGENS AUDIO", reģ. Nr. 43203002997, ar līgumcenu bez PVN Ls 5926,67;

- 2.daļā „Mūzikas instrumentu piegāde Līgo kultūras namam" atzīt par uzvarētāju SIA „DIOGENS AUDIO", reģ. Nr. 43203002997, ar līgumcenu bez PVN Ls 2679,25;

- 3.daļā „Skaņas aparatūras piegāde Staru kultūras namam" atzīt par uzvarētāju SIA „AKVILONS Z", reģ. Nr. 44103043061, ar līgumcenu bez PVN Ls 2676,52;

- pārtraukt iepirkumu 4.daļā „Mūzikas instrumentu piegāde folkloras kopai „Līgo"", jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtas piegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/13.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi:
- 5.daļā „Pūšamo mūzikas instrumentu piegāde Gulbenes kultūras centram" atzīt par uzvarētāju SIA „RDL", reģ. Nr. 40003215103, ar līgumcenu bez PVN Ls 2400,83.

 

Lēmums par 1.-4.daļu

Lēmums par 5.daļu

 

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta lēmumu par ELFLA projekta iesnieguma noraidīšanu.

 Lēmums