Paziņojums par iepirkumu

Litenes pagasta pārvalde izsludina iepirkumu "Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldei".

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde Reģ. Nr.90000025997 „ Pagastnams" – 1, Litenes pagasts, Gulbenes novads, ir noslēgusi līgumu: iepirkuma līgums par kokskaidu granulu piegādi Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldei, identifikācijas Nr. GN LPP 2013/4 ar SIA „ BMB INVEST" , Reģ.Nr. 44102018118. Līguma summa Ls 17440,00 bez PVN. Saņemto piedāvājumu skaits 2.

Lēmums